ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
A Rare Cause of Abdominal Pain and Fever of Unknown Origin: Takayasu Arteritis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 75-78 | DOI: 10.5222/buchd.2019.22032  

A Rare Cause of Abdominal Pain and Fever of Unknown Origin: Takayasu Arteritis

Özlem Üzüm1, Muhammed Ali Kanık2, Kader Vardı1, Yeliz Pekçevik3, Kayı Eliaçık1, Belde Kasap Demir4
1Tepecik Education And Training Hospital, Department Of Pediatrics, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Çelebi University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric, Izmir, Turkey
3Tepecik Education And Training Hospital, Department Of Radiology, Izmir, Turkey
4Izmir Katip Çelebi University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Rheumatology, Izmir, Turkey

Fever of unknown origin has three most common etiologic categories in children; infectious diseases, connective tissue diseases, and neoplasms. Takayasu arteritis is a chronic vasculitis involving the large vessels, which generally presents with clinical features of vascular sequelae such as abdominal pain, hypertension, headaches and fever. In this article, we presented a 11 year-old girl admitted with fever lasting for one month and abdominal pain. Her physical examination and biochemical parameters were all in normal limits except for fever, abdominal pain and elevated acute phase reactant. Exclusion of infectious diseases, neoplasms and juvenile idiopatic arthritis, systemic lupus erythematosus; and demonstration of increased wall thickness in superior mesenteric artery and bilateral carotid arteries, she was diagnosed with Takayasu arteritis. It is emphasized that Fever of unknown origin and abdominal pain are atypical clinical manifestations of Takayasu arteritis, and early imagining including carotid doppler ultrasonography may help diagnosis of Takayasu arteritis in children.

Keywords: Abdominal pain, Doppler ultrasonography, Fever of unknown origin, Takayasu arteritis


Nadir Görülen Karın Ağrısı ve Nedeni Bilinmeyen Ateş Sebebi: Takayasu Arteriti

Özlem Üzüm1, Muhammed Ali Kanık2, Kader Vardı1, Yeliz Pekçevik3, Kayı Eliaçık1, Belde Kasap Demir4
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İzmir,türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı İzmir, Türkiye
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Nedeni bilinmeyen ateşin, çocuklarda en yaygın üç nedeni; enfeksiyöz hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları ve malignitelerdir. Takayasu arteriti genellikle abdominal ağrı, hipertansiyon, baş ağrısı ve ateş gibi vasküler sekellerin klinik özellikleri ile seyreden, kronik büyük damar vaskülitidir. Bu olguda, bir ay boyunca ateş ve karın ağrısı şikayeti olan 11 yaşında bir kız çocuğu sunulmuştur. Olgunun fizik muayene ve biyokimyasal parametreleri; ateş, karın ağrısı ve yüksek akut faz reaktanı dışında normal sınırlarda saptanmıştır. Enfeksiyöz hastalıklar, malignite ve juvenil idiyopatik artrit ile sistemik lupus eritematozusun dışlanması; süperior mezenterik arter ve bilateral karotis arterlerde artmış duvar kalınlığının gösterilmesi ile Takayasu arteriti tanısı konulmuştur. Bu olguda nedeni bilinmeyen ateş ve abdominal ağrının Takayasu arteritinin atipik klinik belirtileri olduğu ve erken dönemde karotis doppler ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanmanın tanıya yardımcı olabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, Doppler ultrasonografi, Nedeni bilinmeyen ateş, Takayasu arteriti


Özlem Üzüm, Muhammed Ali Kanık, Kader Vardı, Yeliz Pekçevik, Kayı Eliaçık, Belde Kasap Demir. A Rare Cause of Abdominal Pain and Fever of Unknown Origin: Takayasu Arteritis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 75-78

Corresponding Author: Belde Kasap Demir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (499 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital