E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Vitamin B12 deficiency with presenting nutritional difficulty: A Case Report [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(1): 44-47 | DOI: 10.5222/buchd.2012.044  

Vitamin B12 deficiency with presenting nutritional difficulty: A Case Report

Vefik Arıca1, İbrahim Şilfeler1, Seçil Gunher Arıca2, Murat Tutanç1, Murat Doğan3, Sebahat Gücük4
1Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department Of Pediatric Clinic, Hatay, Turkey
2Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department Of Family Medicine, Hatay, Turkey
3Erdem Hospital, Department Of Pediatric Clinic, İstanbul, Turkey
4Maternal And Child Health Center,department Of Family Medicine, Van, Turkey

Vitamin B12 deficiency is among important causes of megaloblastic anemia. In developing countries, the major reason of Vitamin B12 deficiency is deficient dietary intake. Although vitamin B12 deficiency is a rare condition, early diagnosis and treatment are important to prevent permanent neurological sequela. Anorexia is seen frequently in children. We want to remind Vitamin B12 deficiency with this case presented with anorexia. A 12 month-old male patient presented with vomiting, weight loss, paleness, malnutrition, repulsion as well as growth retardation. Physical examination revealed paleness and loss of interest to environment. Hematologic test results were as follows: WBC: 6500 gr/dl, Hgb: 8.8 gr/dl, MCV: 96 fl, platelet count: 162.000/mm3. Mean serum folic acid level of the patient was 19.4 ng/mL (3-22.4 ng/mL), and vitamin B12 level 72 pg/mL (200-1210 pg/mL), while mean vitamin B12 level of the mother was 96 pg/mL. The patient was diagnosed as vitamin B12 deficiency and intramuscular Vitamin B12 treatment was initiated. One month later, his vomiting ceased, his appetite was well and he gained 850 gr. His interest to environment was improved. We want to impress with this case that infants with anorexia might have vitamin B12 deficiency. Treatment of vitamin B12 deficiency is important because it might lead to permanent neurological sequela and vitamin B12 deficiency respond to treatment dramatically.

Keywords: vitamin B12, megaloblastic anemia, infants


Beslenme güçlüğü ile başvuran vitamin B12 eksikliği: OLGU SUNUMU

Vefik Arıca1, İbrahim Şilfeler1, Seçil Gunher Arıca2, Murat Tutanç1, Murat Doğan3, Sebahat Gücük4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ad, Hatay
3Erdem Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul
4Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Van

Vitamin B12 eksikliği, megaloblastik aneminin önemli nedenlerindendir. Vitamin B12 eksikliği gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla diyette alım kusuruna bağlı gelişir. Eksikliği ender olarak görülse de erken tanı ve tedavi, kalıcı nörolojik sekeller bırakabildiğinden önemlidir. İştahsızlık çocuklarda oldukça sık olarak görülmektedir. Bu olgu ile iştahsızlık nedeniyle gelen bir çocukta, ender görülen Vitamin B12 eksikliğini anımsatmak istedik. On iki aylık erkek hasta, kusma, yutmama, beslenememe, ek gıdayı reddetme, solukluk, kilo kaybı ve gelişme geriliği yakınmalarıyla getirildi. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, soluk, çevreyle ilgisi azalmıştı. Tam kan sayımında hemoglobin: 8.8gr/dL, lökosit: 6500/mm3, hematokrit %26.2, trombosit: 162.000/mm3, MCV 96 fL bulundu. Hastanın folik asit düzeyi: 19.4 ng/mL (3-22.4 ng/mL), Vit B12 düzeyi 72 pg/mL (200-1210 pg/mL) bulunurken, annenin serum Vit B12 düzeyide 96 pg/ml bulundu. Bu bulgularla Vit B12 eksikliği tanısı alan hastaya intramusküler Vit B12 tedavisi başlandı. Bir ay sonraki kontrolünde kusmalarının geçtiği, yutma sorunlarının düzeldiği, ek gıdalara başlandığı ve 850 g aldığı, çevreye ilgisinin arttığı gözlendi. Bu olgu dolayısıyla beslenme güçlüğü olan infantlarda vitamin B12 eksikliği olabileceği vurgulamak istendi. Vitamin B12 eksikliğinin tedavisi tedaviye dramatik yanıt vermesi ve kalıcı nörolojik hasarların önlenmesi nedeniyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: vitamin B12, megaloblastik anemi, infant


Vefik Arıca, İbrahim Şilfeler, Seçil Gunher Arıca, Murat Tutanç, Murat Doğan, Sebahat Gücük. Vitamin B12 deficiency with presenting nutritional difficulty: A Case Report. J Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(1): 44-47

Corresponding Author: Vefik Arıca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (5289 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital