ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Fetal supraventricular tachycardia: Case report and review of the literature [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2): 127-132 | DOI: 10.5222/buchd.2013.127  

Fetal supraventricular tachycardia: Case report and review of the literature

Yılmaz Yozgat1, Rahmi Özdemir1, Seçil Kurtulmuş2, Önder Doksöz1, Barış Güven1, Cem Karadeniz1, Timur Meşe1
1Department Of Pediatric Cardiology, İzmir Dr. Behcet Uz Children’s Hospital, İzmir-turkey
2Ege Maternity And Gynecology Training And Research Hospital, Izmir

Fetal tachyarrhythmia may occur in 0.4-0.6% of pregnancies. Supraventricular tachycardia (SVT) is the most frequently reported fetal tachyarrhythmia. Fetal SVT is rhythm disturbance characterized by 1: 1 atrioventricular conduction at a rate between 220 and 300 beats per minute. Digoxin is most common first –line antiarrhythmic agent for fetal SVT, but there is no consensus on the most effective secondary agent. We report here a case of SVT at 23 weeks of gestation failed treatment of maternal digoxin and sotalol combination and review management guidelines in the literature.

Keywords: Fetal tachyarrhythmia, fetal supraventricular tachycardia, sotalol, digoxin


Fetal supraventriküler taşikardi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Yılmaz Yozgat1, Rahmi Özdemir1, Seçil Kurtulmuş2, Önder Doksöz1, Barış Güven1, Cem Karadeniz1, Timur Meşe1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği, İzmir

Fetal taşiaritmi gebeliklerin % 0.4-0.6’sında oluşabilir. En sık bildirilen fetal taşiaritmi ise supraventriküler taşikardidir. Fetal kalp hızının 220 ile 300 vuru /dakika arasında olduğu 1: 1 atrioventriküler ileti ile karekterize bir kardiyak ritim düzensizliğidir. Digoksin, fetal SVT’nin tedavisinde en çok tercih edilen tedavi seçeneğidir fakat çok efektif bir ikincil tedavi seçeneğine ilişkin oluşmuş bir konsensus yoktur. Bu makalede maternal digoksin ve sotalol kombine tedavisi uygulayıp başarılı olamadığımız 23 haftalık SVT ‘li fetusu olgu olarak sunup literatürdeki tedavi protokollerini gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: Fetal taşiaritmi, Fetal Supraventriküler taşikardi, sotalol, digoksin


Yılmaz Yozgat, Rahmi Özdemir, Seçil Kurtulmuş, Önder Doksöz, Barış Güven, Cem Karadeniz, Timur Meşe. Fetal supraventricular tachycardia: Case report and review of the literature. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2): 127-132

Corresponding Author: Yılmaz Yozgat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (2749 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital