E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
A Newborn with Arhinia: Suspected BAM Syndrome [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 70-75 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.18942  

A Newborn with Arhinia: Suspected BAM Syndrome

Coşkun Armağan1, Tuğba Üçüncü Egeli1, Can Akyıldız1, Kadri Murat Erdoğan2, Funda Erdoğan1, Nuray Duman1, Hasan Özkan1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Neonatology, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Medical Genetics, İzmir, Turkey

Bosma arhinia microphthalmia (BAM) syndrome is a rare condition, characterized with eye defects, complete absence of nose, and hypogonadotropic hypogonadism. The symptoms and severity of disorder can alter from one patient to another. The etiology of the majority of the reported cases has remained unknown. The case report of a female baby, who was born through vaginal delivery with characteristic features of midface hypoplasia, nasal aplasia, hypertelorism and other anomalies related to BAM syndrome and challenges during follow-up period are shared in this article.

Keywords: Craniofacial dysmorphology, arrhinia, eye defects, hypogonadotropic hypogonadism, BOSMA, BAM


Burunsuz Bir Yenidoğan: BAM Sendromu

Coşkun Armağan1, Tuğba Üçüncü Egeli1, Can Akyıldız1, Kadri Murat Erdoğan2, Funda Erdoğan1, Nuray Duman1, Hasan Özkan1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Izmir, Turkey
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Izmir, Turkey

Bosma arhinia mikroftalmi (BAM) sendromu, burnun tamamen yokluğu, göz anomalileri ve hipogonadotropik hipogonadizmin ile karakterize nadir bir durumdur. Semptomlar ve şiddeti olgular arasında değişiklik göstermektedir. Bildirilen olguların çoğunluğunun etiyolojisi bilinmemektedir. Bu yazıda, 35. gebelik haftasında vajinal yolla doğan, orta yüz hipoplazisi, nazal aplazi, hipertelorizm ve BAM sendromuna bağlı diğer anomalileri olan bir kız bebek ve takip sürecindeki tecrübeler paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kraniyofasiyal dismorfoloji, arini, göz anomalisi, hipogonadotropik hipogonadizm, BOSMA, BAM


Coşkun Armağan, Tuğba Üçüncü Egeli, Can Akyıldız, Kadri Murat Erdoğan, Funda Erdoğan, Nuray Duman, Hasan Özkan. A Newborn with Arhinia: Suspected BAM Syndrome. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 70-75

Corresponding Author: Coşkun Armağan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (24 accesses)
 (785 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital