ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
May goat’s milk be an alternative to cow’s milk? [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2): 93-96 | DOI: 10.5222/buchd.2013.093  

May goat’s milk be an alternative to cow’s milk?

Canan Şule Ünsal, İlker Günay, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can
Dr Behcet Uz Children Hospital,ızmir

OBJECTIVE: There is a need for an alternative food for babies who have cow’s milk allergy. Although there is usually cross reaction to goat’s milk, it is widely consumed. In this study, we tried to find the frequency of goat’s milk allergy among infants with cow’s milk allergy
METHODS: Thirtyfour children who have diagnosed as cow's milk allergy between 1.1.2010 and 31.12.2010 at Allergy Department were investigated. From those children, 24 of them enrolled to the study group who had positive prck test and provocation test and diagnosed as IgE mediated cow's milk allergy.
RESULTS: Of the 24 babies with cow’s milk allergy, 79% were also sensitive to goat’s milk.
CONCLUSION: It is considered that goat’s milk could be used in patients who are not sensitive to goat’s milk, even though they are a small minority.

Keywords: Goat’s milk, cow’s milk allergy


Keçi sütü inek sütüne alternatif olabilir mi?

Canan Şule Ünsal, İlker Günay, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

AMAÇ: İnek sütü alerjisi olan bebeklerin izleminde inek sütü yerine geçecek alternatifler aranmaktadır. Çapraz duyarlılık olması nedeniyle önerilmese de keçi sütü yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada inek sütü alerjisi saptanmış bebeklerde keçi sütü duyarlılığının sıklığı araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Alerji Kliniği’nde 1.1.2010-31.12.2010 tarihleri arasında inek sütü alerjisi tanısı alan 34 olgu değerlendirildi. Bu olgular arasından prick test ve provokasyon testi ile IgE aracılı inek sütü alerjisi olduğu kanıtlanmış 24 olgu çalışmaya alındı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 24 inek sütü alerjili hastanın %79’unda keçi sütü duyarlılığı olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: Az sayıda da olsa çapraz duyarlılık göstermeyen hastalarda keçi sütünün kullanılabileceği düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler: Keçi sütü, inek sütü alerjisi


Canan Şule Ünsal, İlker Günay, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can. May goat’s milk be an alternative to cow’s milk?. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2): 93-96

Corresponding Author: Canan Şule Ünsal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (2053 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital