» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Two Cases of Membranoproliferative Glomerulonephritis With Severe Proteinuria [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 249-254 | DOI: 10.5222/buchd.2019.16056  

Two Cases of Membranoproliferative Glomerulonephritis With Severe Proteinuria

rahime Renda1, Şenay Yıldırım2, Naz Kadem3, Eda Polat3
1Antalya Research And Training Hospital, Department Of Pediatric Nephrology, Antalya,turkey
2Antalya Research And Training Hospital, Department Of Pathology, Antalya,Turkey
3Antalya Research And Training Hospital, Department Of Pediatrics, Antalya,Turkey

Membranoproliferative glomerulonephritis is a common cause of chronic glomerulonephritis in older children and adolescents. Patients may present with microscopic hematuria with or without mild proteinuria with nephrotic syndrome or hypertension with severe glomerulonephritis, accompanied by decreased glomerular filtration rate. Here we reported two cases presented with severe proteinuria and renal failure successfully treated with pulse steroid and mycophenolate mofetil.

Keywords: Child, nephrotic syndrome, membranoproliferative glomerulonephritis, proteinuria


Ağır Proteinüri ile Seyreden İki Membranoproliferatif Glomerulonefritli Vaka Sunumu

rahime Renda1, Şenay Yıldırım2, Naz Kadem3, Eda Polat3
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Bölümü, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Antalya, Türkiye
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

Membranoproliferatif glomerulonefrit, büyük çocuklarda ve adölesan grupta kronik glomerulonefritin sık görülen bir sebebidir. Hastalar, hafif proteinüri içeren veya içermeyen mikroskobik hematüriden nefrotik sendroma veya hipertansiyon ve azalmış glomerüler filtrasyon hızının eşlik ettiği ağır glomerulonefrit gibi değişken tablolarla başvurabilirler. Bu makalede ağır proteinüri ve böbrek yetmezliği ile başvuran, pulse steroid ve mikofenolat mofetil ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiş iki vaka sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, nefrotik sendrom, membranoproliferatif glomerulonefrit, proteinüri


rahime Renda, Şenay Yıldırım, Naz Kadem, Eda Polat. Two Cases of Membranoproliferative Glomerulonephritis With Severe Proteinuria. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 249-254

Corresponding Author: rahime Renda, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.