E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Does the Cartilaginous Index Affect Acetabular Development in Developmental Dysplasia of the Hip? A Radiographic Study on Patients with Long-term Follow-up [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 13-19 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.16023  

Does the Cartilaginous Index Affect Acetabular Development in Developmental Dysplasia of the Hip? A Radiographic Study on Patients with Long-term Follow-up

Haluk Agus1, Mert Filibeli2, Ali Turgut1, Önder Kalenderer1
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Orthopaedics and Traumatology, İzmir, Turkey
2Buca Seyfi Demirsoy State Hospital, Clinic of Orthopaedics and Traumatology, İzmir, Turkey

Objective: Developmental dysplasia of the hip is one of the most common infantile diseases. Estimating the roles of factors affecting the development of dysplastic hip is essential in determining the treatment outcomes. In this study, we investigated if the cartilaginous acetabular index (CAI), osseous acetabular index, or their difference (delta angle) affect acetabular development in the long- term follow-up.
Method: Thirty-five hips of 30 patients are included in the study. The mean age of the patients was 15.71±6.37 (3-31) months. All patients were treated using a medial approach. The mean follow-up was 149.91±51.43 (60-262) months. Five hips were excluded due to the development of avascular necrosis.
Results: Any statistically significant difference was not found in the evaluation of the correlation between CAI, osseous acetabular index, or delta angle measurements in terms of acetabular development. The acetabular growth in the first year following the reduction was statistically significant (p<0.001), while, the acetabular development for the following years were not found to be statistically significant (p>0.05).
Conclusion: CAI, osseous acetabular index, and delta angles do not directly affect acetabular development rate. However, most of the acetabular development occurs during the first year after concentric reduction in children younger than 24 months.

Keywords: Acetabular development, dysplasia of the hip, DDH, medial approach, the cartilaginous acetabular index, child


Kıkırdak Asetabüler Indeksin Kalça Gelişimine Etkisi. Uzun Dönem Takipli Hastalarda Radyolojik Çalışma

Haluk Agus1, Mert Filibeli2, Ali Turgut1, Önder Kalenderer1
1Izmir University Of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, İzmir
2Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, İzmir

Amaç: Gelişimsel kalça displazisi infant çağının sık görülen hastalıklarındandır. Hastalığın takip ve tedavi sürecinin değerlendirilmesinde, kalça gelişimine etkileyen faktörlerin bilinmesinin önemi büyüktür. Bu çalışmada, başlangıçta ölçülen kıkırdak asetabüler indeks (KAİ) değerinin, hem tek başına hem de asetabüler indeks değeri ile farkının kalça gelişimine etkisi uzun dönem takip edilen hastalarda, radyografik olarak değerlendirildi.
Yöntem: Çalışmaya otuz hastanın otuz beş kalçası dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 15,71±6,37 (3-31) aydı. On üç kalçaya sınırlı medial girişim, 22 kalçaya ise medial girişim uygulandı. Ortalama takip süresi 149,91±51,43 (60-262) aydı. Beş kalça takipler sırasında avasküler nekroz gelişmesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı.
Bulgular: Yıllık asetabüler gelişim ile başlangıçta ölçülen KAİ değeri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki izlenmedi (p>0,05). Redüksiyonu takip eden ilk yılın sonunda görülen kalça gelişimi istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p<0,001). Takip eden yıllardaki asetabüler gelişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).
Sonuç: KAİ değeri, kalça gelişimini direk olarak etkilememektedir. Bununla birlikte asetabüler gelişim, 24 aydan küçük çocuklarda konsantrik redüksiyonu takip eden ilk yıl içerisinde en yüksek oranda gerçekleşmektedir.
Anahtar kelimeler: Asetabüler gelişim, gelişimsel kalça displazisi, GKD, medial yaklaşım, kıkırdak asetabüler indeks, çocuk

Anahtar Kelimeler: Asetabüler gelişim, gelişimsel kalça displazisi, GKD, medial yaklaşım, kıkırdak asetabüler indeks, çocuk


Haluk Agus, Mert Filibeli, Ali Turgut, Önder Kalenderer. Does the Cartilaginous Index Affect Acetabular Development in Developmental Dysplasia of the Hip? A Radiographic Study on Patients with Long-term Follow-up. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 13-19

Corresponding Author: Mert Filibeli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (30 accesses)
 (146 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital