E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Peripheric Stem Cell Collection Practices At Childhood [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 151-156 | DOI: 10.5222/buchd.2018.151  

Peripheric Stem Cell Collection Practices At Childhood

Elif Güler Kazancı1, Turan Bayhan2
1University of Health Sciences Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Faculty Member at Pediatric Hemotology Oncology Clinic
2University of Health Sciences, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Pediatric Hemotology Oncology Clinic

Stem cell transplant is a curative treatment option for many diseases, which are both malign and benign. Periferic stem cell is used as a source of stem cell for 99% of autologous stem cell transplants as well as more than 70% of allogenic stem cell transplants. Hence the amount of periferic blood stem cells is less than it is found in bone marrow, it is a necessity to ensure stem cell transfer from bone marrow through periferic blood. This procedure is called as mobilisation and the drug used for this procedure is also called as mobilisation agent.

In general, G-CSF is either used separately or with chemotherapy for the mobilisation of hematopoietic stem cells from bone marrow to periferic blood. G-CSF is also used for allogenic periferic stem cell mobilisation. The combination of GCSF and plerixafor is a significant treatment option in the event of mobilisation failures. Optimal collection time for autologous and allogenic cases is determined based upon the assessment of CD34+ cell numbers in periferic blood. The number of CD34+ cells must be > 10 - 20/μL as a threshold. The sufficiency of collected product is assessed by the number of CD34+ cells in the product.
It is of great importance for an experienced apheresis team to be acquainted with the methods applied and their side effects as well as to inform patients and donors with regard to the quality of performed procedure.

Keywords: apheresis, bone marrow, stem cell, Granulocyte colony stimulating factor G-CSF


Çocukluk Çağında Periferik Kök Hücre Toplanması Uygulamaları

Elif Güler Kazancı1, Turan Bayhan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniği

Kök hücre nakli gerek malign gerekse benign bir çok hastalıkta küratif bir tedavi seçeneğidir. Günümüzde otolog kök hücre nakillerin %99’u allojenik kök hücre nakillerin ise %70’inden fazlasında kök hücre kaynağı olarak periferik kök hücre kullanılmaktadır. Periferik kan kök hücre miktarı kemik iliğine göre daha azdır. Bu nedenle kemik iliğinden periferik kana kök hücre geçişi sağlamak gerekir. Bu işlem mobilizasyon işlemi ve kullanılan ilaç ise mobilizasyon ajanı olarak adlandırılır. İlikten periferik kana hematopoietik kök hücrelerin mobilizasyonu için sıklıkla G-CSF ya tek başına ya da kemoterapi ile birlikte kullanılır. Allojenik periferik kök hücre mobilizasyonunda ise G-CSF kullanılmaktadır. Mobilizasyon başarısızlığında ise plerixafor GCSF kombinasyonu önemli bir tedavi seçeneğidir. Otolog ve allojenik olgularda optimal toplama zamanı periferik kandaki CD34+ hücre sayısı değerlendirilerek kararlaştırılır. Bunun için eşik değer > 10 - 20/μL CD34+ hücre sayısıdır. Toplanan ürünün yeterliliği ise üründeki CD34+ hücre sayısıyla değerlendirilir.
Deneyimli bir aferez ekibi için, uygulanacak yöntemler, bu yöntemlere bağlı görülebilecek yan etkilerin iyi bilinmesi ve bu konuda hasta ve vericilerin bilgilendirilmesi yapılacak işlemin kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: aferez, kemik iliği, kök hücre, Granülosit koloni sitimule edici faktör G-CSF


Elif Güler Kazancı, Turan Bayhan. Peripheric Stem Cell Collection Practices At Childhood. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 151-156

Corresponding Author: Elif Güler Kazancı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (17 accesses)
 (1384 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital