E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Effects of immigration on children's health [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 8-14 | DOI: 10.5222/buchd.2017.008  

Effects of immigration on children's health

Diler Aydın, Nurdan Şahin, Berna Akay
Bandirma Onyedi Eylul University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Bandirma, Turkey

Immigration is a phenomenon directly related to the socio-cultural, economic and political structure of societies and has existed throughout the history of humanity. Immigration is always a major cause of social changes. Although immigration occurs due to various reasons, it is the children who are most affected by immigration and its social consequences. In recent immigration movements in the world, children appear as a new and important group and have become an important part of the political agenda. Immigration adversely affects the lives of children and can lead to the emergence of persistent health problems. All the negativities experienced by children in this process deteriorate their physical, mental and social structure deeply, and these negativities sometimes can cause even permanent damage to them. Children are in a special place in immigration, because of their large number in the immigration population and need for protection. Because they are weak and vulnerable to dangers, children are affected by the results of immigration at different levels and from different aspects. Therefore, it is believed that more attention should be paid to their health problems, and solutions to these problems. Considering this fact, this article aims to investigate the importance of immigration in terms of children’s health and related nursing interventions.

Keywords: Children, immigration, health


Göç olayının çocuk sağlığı üzerine etkileri

Diler Aydın, Nurdan Şahin, Berna Akay
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Bandırma

Göç, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik, politik yapısı ile doğrudan ilişkili olan ve insanlık tarihinin bütün dönemleri boyunca varolan bir olgudur. Göç her zaman önemli bir toplumsal değişim nedenidir. Göç çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekse de bu süreçten ve toplumsal sonuçlarından en fazla etkilenen gruplardan biri çocuklardır. Dünya’da çocuklar son dönem göç hareketleri içerisinde yeni ve önemli bir grup olarak karşımızda çıkmakta ve siyasi gündemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Göç, çocukların hayatını olumsuz yönde etkilemekte ve kalıcı sağlık sorunlarının ortaya çıkışına neden olabilmektedir. Çocukların özellikle büyüme ve gelişme süreçlerinin devam etmesi, ebeveynlerine bağımlı olmaları ve kendilerini korumadaki yetersizlikleri gibi nedenlerle göç sürecinde sağlık açısından etkilenmelerine neden olmaktadır. Bu süreçte yaşanan tüm olumsuzluklar çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yapısını derinden ve bazen de kalıcı şekilde zarar görmesine neden olabilmektedir. Göç olayında çocuklar sayısal üstünlüklerinden ve korunmaya muhtaç durumlarından dolayı özel bir konumdadır. Zaten zayıf ve savunmasız olan çocuklar bu süreçten farklı düzeylerde ve farklı yönlerde etkilenen en önemli grup olduğundan sağlık sorunlarına ve çözüm önerilerine daha fazla önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda makalede, göç olayının çocuk sağlığı açısından önemi ve hemşirelik yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, göç, sağlık


Diler Aydın, Nurdan Şahin, Berna Akay. Effects of immigration on children's health. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 8-14

Corresponding Author: Diler Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (16646 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital