ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
The use of propranolol as first-step treatment of infantile hemangioma: Case Presentation [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 65-68 | DOI: 10.5222/buchd.2014.065  

The use of propranolol as first-step treatment of infantile hemangioma: Case Presentation

İrfan Karaca1, Erdal Türk1, Timur Meşe2, Bengü Demirağ3, Şebnem Faytoncu4
1Departments Of Pediatric Surgery, Faculty Of Medicine, Izmir University, Medicalpark Hospital, Izmir/turkey
2Clinics Of Pediatric Cardiology, Dr. Behcet Uz Children’s Hospital, Izmir/turkey
3Clinics Of Pediatric Oncology, Dr. Behcet Uz Children’s Hospital, Izmir/turkey
4Clinics Of Pediatric Cardiology, Private Ege Saglik Hospital, Izmir/turkey

Infantile hemangiomas are the most common tumors of infancy and usually disappear over time without need for any treatment. Serious lesions that settle in airways and the orbit and cause breathing difficulties or visual defects and lesions that settle in areas such as the face, ears and nose and can lead to cosmetic problems as well as complications such as ulcers, bleeding and infection may need to be treated. Steroids, interferon, and vincristine have been used for a long time in the medical treatment of these lesions. However, the use of oral propranolol has become quite popular in the treatment of infantile hemangioma since 2008 when the nasal hemangioma of a baby who was treated with oral propranolol for obstructive cardiomyopathy was seen to incidentally decrease in size. Propranolol may lead to various complications, especially in infants younger than 6 months, and therefore patients who use propranolol are monitored closely with various follow-up protocols in many clinics. This study presents the use of oral propranolol as first-line therapy in a 4-month-old patient with a fast-growing infantile hemangioma in the right ear and the face and the follow-up protocol implemented during use.

Keywords: Infantile hemangioma, propranolol, follow-up protocol.


İnfantil hemanjiomda birinci basamak tedavisi olarak propranolol kullanımı: Olgu Sunumu

İrfan Karaca1, Erdal Türk1, Timur Meşe2, Bengü Demirağ3, Şebnem Faytoncu4
1İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medicalpark Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ad, İzmir/ Türki̇ye
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İzmir/ Türki̇ye
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkolojisi Kliniği, İzmir/ Türki̇ye
4Özel Ege Sağlık Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İzmir/türki̇ye

İnfantil hemanjiomlar, bebeklik çağının en sık rastlanan tümörleridir ve çoğu herhangi bir tedaviye gerek kalmadan zamanla kaybolur. Havayolu ve orbitaya yerleşerek solunum zorluğu ve görme bozukluğu yapabilecek ciddi lezyonlar ile yüz, kulak ve burun gibi bölgelere yerleşerek hem kozmetik sorunlara hem de ülser, kanama ve enfeksiyon gibi komplikasyonlara yol açma potansiyeli olan lezyonların tedavi edilmeleri gerekebilir. Bu lezyonların medikal tedavisinde steroidler, interferon ve vincristin uzun süredir kullanılmaktadır. Ancak, 2008 yılından beri, obstrüktif kardiyomyopati nedeni ile oral propranolol tedavisi alan nazal hemanjiomlu bir bebeğin, hemanjiomunun küçüldüğünün tesadüfen farkedilmesiyle, oral propranolol kullanımı da infantil hemanjiom tedavisinde oldukça popüler olmuştur. Propranolol özellikle 6 aydan küçük bebeklerde çeşitli komplikasyonlara yol açabilecek bir ilaçtır ve bu nedenle birçok klinikte propranolol kullanan hastalar çeşitli izlem protokolleriyle yakından izlenmektedir. Bu çalışmada, sağ kulağında ve yüzünde hızlı büyüyen infantil hemanjiomu olan 4 aylık bir hastada, birinci basamak tedavisi olarak oral propranolol kullanımı ile bu kullanım sırasında uygulanan izlem protokolü sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnfantil hemanjiom, propranolol, izlem protokolü.


İrfan Karaca, Erdal Türk, Timur Meşe, Bengü Demirağ, Şebnem Faytoncu. The use of propranolol as first-step treatment of infantile hemangioma: Case Presentation. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 65-68

Corresponding Author: Erdal Türk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (2262 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital