E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Transient Hyperphosphatasemia Associated with Human Bocavirus Infection [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(3): 230-232 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.06937  

Transient Hyperphosphatasemia Associated with Human Bocavirus Infection

Raziye Merve Yaradılmış, İlknur Bodur, Aytaç Göktuğ, Muhammed Mustafa Güneylioğlu, Betül Öztürk, Ali Güngör, Nilden Tuygun
University of Health Sciences Turkey, Ankara Dr. Sami Ulus Gynecology, Child Health and Diseases Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Emergency Care, Ankara, Turkey

Transient hyperphosphatemia is a rare benign condition in children characterized by elevated serum alkaline phosphatase levels in infancy and childhood without metabolic bone or liver disease. As it can occur with many different conditions, temporary hyperphosphatasia can be seen especially in gastrointestinal, ear, urinary and respiratory tract infections. It is believed to be triggered by a viral infectious disease. It is important to raise the awareness of clinicians on this issue in terms of facilitating the diagnosis and not requiring additional research. Here, a case of transient hyperphosphatasemia with acute bronchiolitis caused by human bocavirus infection is presented.

Keywords: Alkaline phosphatase, transient hyperphosphatasemia, acute bronchiolitis, infant


Human Bocavirüs Enfeksiyonu ile İlişkili Geçici Hiperfosfatazemi

Raziye Merve Yaradılmış, İlknur Bodur, Aytaç Göktuğ, Muhammed Mustafa Güneylioğlu, Betül Öztürk, Ali Güngör, Nilden Tuygun
SBÜ, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Ana Bilim Dalı, Ankara

Geçici hiperfosfatemi, metabolik kemik veya karaciğer hastalığı olmaksızın bebeklik ve çocukluk döneminde yüksek serum alkalin fosfataz seviyeleri ile karakterize, çocuklarda nadir görülen iyi huylu bir durumdur. Birçok farklı durum ile ortaya çıkabileceği gibi özellikle gastrointestinal, kulak, idrar ve solunum yolu enfeksiyonlarında geçici hiperfosfatazemi görülebilmektedir. Viral bulaşıcı bir hastalık tarafından tetiklendiğine inanılır. Klinisyenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi tanıyı kolaylaştırması ve ek araştırmalar gerektirmemesi açısından önemlidir. Burada human bocavirüs enfeksiyonu ile ilişkili akut bronşiolit ile birlikte geçici hiperfosfatezemi saptanan olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alkalen fosfataz, geçici hiperfosfatazemi, akut bronşiolit, bebek


Raziye Merve Yaradılmış, İlknur Bodur, Aytaç Göktuğ, Muhammed Mustafa Güneylioğlu, Betül Öztürk, Ali Güngör, Nilden Tuygun. Transient Hyperphosphatasemia Associated with Human Bocavirus Infection. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(3): 230-232

Corresponding Author: Raziye Merve Yaradılmış, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (282 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital