E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide




Neuroblastoma-targeted Anticancer Drug Delivery [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 219-225 | DOI: 10.5222/buchd.2021.04206  

Neuroblastoma-targeted Anticancer Drug Delivery

Safiye Aktaş, Özde Elif Gökbayrak, Aylin Erol, Hatice Nur Olgun
Dokuz Eylul University Institute of Oncology, Department of Basic Oncology, Izmir

Neuroblastoma (NB) is the most common solid tumor in pediatric cases. NB accounts for about 8% of malignancies in patients younger than 15 years, and since 50% of newly diagnosed cases metastasize to regional lymph nodes, bone marrow, bone, liver, and skin, the disease is usually diagnosed in its late stages. Overexpression of N-MYC, which is characterized by poor prognosis in NB, changes the progression of the disease and the course of the treatment. Targeting these pathways may be a treatment option in NB, since the mTOR and AURKA pathways interact with N-MYC and directly cause protein stabilization. The widespread use of conventional chemotherapeutics has some limitations associated with their common side effects and the bioavailability of the drugs. New therapeutic approaches have focused on nanoparticle (NP) -based therapies, and chemoimmunoagents in the form of many NPs are being tried in NB. Here, we review new therapeutic approaches that would help to treat NB.

Keywords: Neuroblastoma, Targeted Therapy, Nanoparticle


Nöroblastomda Hedeflenmiş Anti Kanser İlaç Taşınımı

Safiye Aktaş, Özde Elif Gökbayrak, Aylin Erol, Hatice Nur Olgun
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Nöroblastom (NB), pediatrik olgularda en yaygın görülen solid tümördür. NB, 15 yaşından genç pediatrik hastaların %8'inde malignansi göstermekle birlikte, tanı konanlarda %50'sinde bölgesel lenf noduna, kemik iliğine, kemiğe, karaciğere ve deriye metastaz görülmektedir. Hastalık genelde geç evrelerde tanı almaktadır. N-MYC'nin aşırı ekspresyonu NB'de kötü prognoz ile karakterize olmuştur ve tedavi ve hastalığın ilerleyişini değiştirmektedir. mTOR ve AURKA yolakları N-MYC ile ilişkili olarak protein stabilizasyonuna neden olduğundan dolayı, NB'de bu yolakları hedeflemek yeni bir tedavi stratejisi oluşturabilir. Günümüzde kullanım alanı geniş olan konvansiyonel kemoterapötik ilaçlar, bilinen yaygın yan etkileri ve ilacın biyo-yararlanımı gibi sebeplerden dolayı bazı sınırlayıcı faktörlere sahiptir. Yeni terapötik ajanlar, nanopartikül (NP) bazlı tedavilere yönelmiştir ve NP formunda birçok kemoimmünoajan NB'de denenmektedir. Bu makalede NB tedavisinde kullanılan yeni yaklaşımları özetledik.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Hedeflendirilmiş Tedavi, Nanopartikül


Safiye Aktaş, Özde Elif Gökbayrak, Aylin Erol, Hatice Nur Olgun. Neuroblastoma-targeted Anticancer Drug Delivery. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 219-225

Corresponding Author: Özde Elif Gökbayrak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (263 downloaded)






Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital