E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Hospitalized Children and Play [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 156-160 | DOI: 10.5222/buchd.2015.156  

Hospitalized Children and Play

Arzu Çelebi, Aynur Aytekin, Sibel Küçükoğlu, Ayda Çelebioğlu
Atatürk University Faculty Of Health Science, Department Of Child Health Nursing, Erzurum, Turkey

The hospitalization of children is very stressful experience for both parents and children. Play is an effective means to ensure that hospitalized children cope with stress. Plays are a highly valued aspects of care at the hospital. Since it is one of the key elements in the healthy development of children, familiarizing with all aspects of plays, and using them in care and treatment practices related to children will help health professionals to make an important contribution to the recovery process of children. In today's health institutions, where an increase in health service quality is pursued, play units must be established for children and certain professionals, such as play therapists, should be employed in these units. In developed countries, plays are used for therapeutic purposes at each stage of treatment and care. In order to reduce the stress experienced by children associated with hospital and diseases, the "therapeutic play" or "therapeutical play” concepts have emerged. The therapeutic plays can be used in any stage starting from readying the children for hospitalization to the discharge process.

Keywords: Child, disease, hospitalization, therapeutic play


Hastanede Yatan Çocuk ve Oyun

Arzu Çelebi, Aynur Aytekin, Sibel Küçükoğlu, Ayda Çelebioğlu
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum

Bir çocuğun hastaneye yatması hem aile hem de çocuk için oldukça stresli bir deneyimdir. Oyun, hastanede yatan çocukların stresle baş etmesini sağlamada etkili bir araçtır ve hastanedeki bakımın son derece değerli bir yönünü oluşturur. Çocukların sağlıklı gelişiminde temel unsurlardan birisi olan oyunu, sağlık çalışanlarının tüm yönleriyle tanıması ve çocuklarla ilgili bakım ve tedavi uygulamalarında kullanması, çocuğun iyileşme sürecine önemli katkılar sağlar. Sağlık hizmet kalitesinde artışın hedeflendiği günümüz sağlık kurumlarında, çocuklar için oyun ünitelerinin hazırlanması ve bu ünitelerde oyun terapisti gibi profesyonellerin rol alması gerekmektedir. Oyun, gelişmiş ülkelerde bakım ve tedavinin her aşamasında terapötik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Çocuklarda hastane ve hastalık ile ilgili deneyimlerin getirdiği stresi azaltmak amacıyla “tedavi edici oyun” ya da “terapötik oyun” kavramı ortaya çıkmıştır. Hastaneye yatış için çocuğun hazırlanması aşamasından başlayarak taburculuk sürecine kadar bu sürecin herhangi bir aşamasında terapötik oyun kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hastalık, hastaneye yatma, terapötik oyun


Arzu Çelebi, Aynur Aytekin, Sibel Küçükoğlu, Ayda Çelebioğlu. Hospitalized Children and Play. J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 156-160

Corresponding Author: Aynur Aytekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (31 accesses)
 (2478 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital