E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Case Report: Kikuchi Fujimato Disease [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 205-208 | DOI: 10.5222/buchd.2015.205  

Case Report: Kikuchi Fujimato Disease

Mine Düzgöl1, Murat Ayar2, Ahu Kara1, Hülya Tosun3, Nuri Bayram1, İlker Devrim1
1Dr. Behcet Uz Children Training Research Hospital,department Of Infectious Diseases,izmir Turkey
2Dr. Behcet Uz Children Training Research Hospital,department Of Pediatrics, İzmir Turkey
3Dr. Behcet Uz Children Training Research Hospital, Department Of Pathology,izmir, Turkey

Kikuchi-Fujimoto disease (KFH),etiology could not be detected, also known as necrotizing histiocytic lymphadenitis usually associated with cervical lymphadenopathy, and self-limiting illness.Disease is characterized by cervical lymphadenopathy, fever, leucopenia and high erythrocyte sedimentation rate.Clinical and histopathological features of the disease often may lead to misdiagnosis as lymphoma, tuberculosis lymphadenitis and infectious mononucleosis. Diagnosis of the disease is on the histopathological examination of the lymph nodes. It is seen very rare in children.This report discusses an example of disease by using the literature information.

Keywords: Kikuchi Fujimoto Disease, rare, child patient


Olgu Sunumu: Kikuchi Fujimato Hastalığı

Mine Düzgöl1, Murat Ayar2, Ahu Kara1, Hülya Tosun3, Nuri Bayram1, İlker Devrim1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,enfeksiyon Hastalıkları Kliniği,izmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları,izmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bilim Dalı

Kikuchi-Fujimoto Hastalığı (KFH), nekrotizan histiositik lenfadenit olarak da bilinen, genellikle servikal lenfadenopati ile seyreden, etiyolojisi saptanamamış ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Hastalık servikal bölgede lenfadenopati, ateş, lökopeni ve yüksek eritrosit sedimentasyon hızı ile karakterizedir. Klinik ve histopatolojik özellikleri hastalığın sıklıkla lenfoma, enfeksiyoz mononükleoz ve tüberkuloz lenfadenit şeklinde yanlış tanı almasına neden olabilmektedir. Hastalığın tanısı lenf nodunun histopatolojik incelemesiyle konulur. Çocuklarda çok nadir görülmektedir. Bu yazıda literatür bilgilerinden yararlanılarak bu hastalığa örnek olabilecek bir olgu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi Fujimoto hastalığı, nadir, çocuk hasta


Mine Düzgöl, Murat Ayar, Ahu Kara, Hülya Tosun, Nuri Bayram, İlker Devrim. Case Report: Kikuchi Fujimato Disease. J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 205-208

Corresponding Author: Mine Düzgöl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (24 accesses)
 (1515 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital