E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Neurological and developmental outcome of children with neonatal hypoglycemic seizures [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(1): 37-43 | DOI: 10.5222/buchd.2014.037  

Neurological and developmental outcome of children with neonatal hypoglycemic seizures

Ayfer Akçay, Sanem Yılmaz, Sarenur Gokben, Gul Serdaroglu, Hasan Tekgul
Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Child Neurology

OBJECTIVE: Neonatal hypoglycemia may lead to severe neurological injury both in acute and chronic terms. Time period hypoglycemia lasts is important in the development of cerebral injury. Hypoglycemic seizure usually follows long lasting hypoglycemia and worsens cerebral injury as well as the prognosis. The aim of this study is to evaluate the effect of neonatal hypoglycemic seizures on neurological and developmental outcome.
METHODS: 21 patients who have had neonatal hypoglycemic seizures and followed up in Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Child Neurology between January 1999 and May 2011 were included in this study. The electroencephalography, brain magnetic resonance imaging and visual evoke potential results of the patients were recorded. Mental and motor developmental outcomes and seizure prognosis were evaluated.
RESULTS: The development of epilepsy, abnormal visual evoked potential responses and abnormal brain magnetic resonance findings following neonatal hypoglycemic seizures were found to be associated with poor neurodevelopmental outcome.
CONCLUSION: Newborns should be carefully monitored for hypoglycemia which causes severe and permanent but preventable neurological sequelae.

Keywords: neonate, hypoglycemia, epilepsy, prognosis


Yenidoğan döneminde hipoglisemik nöbet öyküsü olan çocuklarda nörolojik ve gelişimsel prognoz

Ayfer Akçay, Sanem Yılmaz, Sarenur Gokben, Gul Serdaroglu, Hasan Tekgul
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

AMAÇ: Neonatal hipoglisemi, hem akut hem de kronik dönemde ciddi nörolojik etkilenmelere sebep olabilir. Hipoglisemik nöbet genellikle uzamış hipoglisemi süreci sonrası görülür ve serebral hasarlanmayı arttırır. Bu çalışmanın amacı, yenidoğan döneminde hipoglisemik nöbet öyküsü olan çocukların, nörolojik ve gelişimsel sonuçlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Çocuk Nöroloji Polikliniğinde düzenli olarak takip edilmiş, 21 yenidoğan dönemi hipoglisemik nöbet öykülü çocuk dahil edilmiştir. Olguların elektroensefalografileri, beyin manyetik rezonans görüntüleme ve görsel uyarılmış potansiyel sonuçları kaydedilmiş, gelişimsel ve nörolojik durumları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yenidoğan dönemi hipoglisemik nöbet öykülü çocuklarda, epilepsi gelişimi, anormal görsel uyarılmış potansiyel varlığı ve anormal beyin manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarının hem nörolojik hem de gelişimsel açıdan kötü prognozla ilişkili olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: Yenidoğanlar, ağır ve kalıcı ancak önlenebilir nörolojik hasarlara sebep olma ihtimali nedeniyle hipoglisemi açısından dikkatle izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, hipoglisemi, epilepsi, prognoz


Ayfer Akçay, Sanem Yılmaz, Sarenur Gokben, Gul Serdaroglu, Hasan Tekgul. Neurological and developmental outcome of children with neonatal hypoglycemic seizures. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(1): 37-43

Corresponding Author: Sanem Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (16 accesses)
 (1780 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital