» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
A Child Patient with Eyelid Involvement of Liken Planus [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 67-70 | DOI: 10.5222/buchd.2019.02411  

A Child Patient with Eyelid Involvement of Liken Planus

Gulhan Gurel1, Sevinç Şahin2, Betül Aytekin2, Emine Çölgeçen1
1Department of Dermatology, Bozok University School of Medicine, Yozgat, Turkey
2Deparment of Pathology, Bozok University School of Medicine,Yozgat,Turkey

Liken planus (LP) which was first defined by Erasmus Wilson in 1869, is a pruritic dermatosis with unknown etiology affecting skin and mucosa. It is characterized with purple, scaly, flat polygonal papular lesions placed on flexor surface of wrist and legs and oral and genital mucous membranes. LP is rarely seen in children and constitutes only 1-4% of total cases. Eyelid involvement is rarely reporting finding of LP which is an inflammatory disease. Here, a 9-year-old child with LP is presented with very rare localized involvement such as eyelids.

Keywords: Liken planus, child, eyelid


Göz Kapağı Tutulumu Olan Liken Planuslu Bir Çocuk Olgu

Gulhan Gurel1, Sevinç Şahin2, Betül Aytekin2, Emine Çölgeçen1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı,Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı,Yozgat

Liken planus (LP), ilk kez 1869'da Erasmus Wilson tarafından tanımlanmış olup, cilt ve mukozaları etkileyen etiyolojisi bilinmeyen, pruritik bir dermatozdur. El bileği ve bacakların fleksor yüzü ile oral ve genital mukoz membranlarda yerleşen, mor renkli, kepekli, tepesi düz, poligonal papüler lezyonlarla karakterizedir. LP, çocuklarda nadirdir, toplam vakaların yalnızca % 1 - 4'ünü oluşturmaktadır. Göz kapağının tutulumu, inflamatuar bir hastalık olan LP’un çok az bildirilen bir bulgusudur. Burada, 9 yaşında LP tanısı konulan çocuk hasta göz kapağı gibi çok nadir bildirilmiş lokalizasyonda tutulumu olduğundan sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, çocuk, göz kapağı


Gulhan Gurel, Sevinç Şahin, Betül Aytekin, Emine Çölgeçen. A Child Patient with Eyelid Involvement of Liken Planus. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 67-70

Corresponding Author: Gulhan Gurel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.