» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
The Contribution of Prof. Dr. Enver Hasanoğlu to Turkish Medicine and Higher Education "Enver Hasanoğlu: “Science, Management, Higher Education: A Success Story Starting from Kirkuk" [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(2): 77-86 | DOI: 10.5222/buchd.2018.077  

The Contribution of Prof. Dr. Enver Hasanoğlu to Turkish Medicine and Higher Education "Enver Hasanoğlu: “Science, Management, Higher Education: A Success Story Starting from Kirkuk"

M Şerefettin Canda
Dokuz Eylul University Faculty of Medicine Department of Pathology, İnciralti-İzmir

Our aim is to examine the contents and knowledges of the "Biography" book that written by Prof. Dr. H Hale Künüçen about Prof. Dr. Enver Hasanoğlu who was to make very importend contributition to Turkish medical education, teaching and development of Turkish universities. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu is a Pediatrician and Pediatric Nephrology Specialist. At the same time, Enver Hasanoğlu served as the Dean of Erciyes University Faculty of Medicine (1984-1988) and Gazi University Faculty of Medicine (1988-1992). He also served two terms as the President of the Gazi University (1992-2000).
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu has a great deal of experience in the development of Universities in Turkey and closely witnessed this period. During this time, Prof. Dr. Enver Hasanoğlu had important duties in universities, contributed to all developments and witnessed them closely.
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu was born in 1946 in Kirkuk. He came to Istanbul from Kirkuk and graduated from Istanbul Medical Faculty in 1969. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu started as a pediatric assistant in the Children's Clinic at Hacettepe in 1969.
After Enver Hasanoğlu became a Pediatrician (1973), he worked for 2 years (1976-1978) in the field of Pediatric Nephrology at Glasgow University and specialized in the field of Pediatric Nephrology. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu is one of the pioneers of Turkey in the field of Pediatric Nephrology.
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu became Associate Professor in 1978 and was promoted to Professor in 1983 and He worked continuously for 44 years until his retirement (June 1, 2013).

Keywords: Enver Hasanoğlu, Biography, Pediatric Diseases, Pediatric Nephrology, Gazi University President (Rector).


Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun Türk Tıbbına ve Yüksek Öğretimine Katkısı “Enver Hasanoğlu: “Bilim, Yönetim, Yükseköğretim: Kerkük’ten Başlayan Bir Başarı Hikayesi”

M Şerefettin Canda
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, İnciralti-İzmir

Amacımız, Prof. Dr. H Hale Künüçen tarafından yazılan ve Türk tıp eğitimine ve Türk üniversitelerinin öğretim ve gelişimine çok önemli katkılar sağlayan "Biyografi" kitabının içerik ve bilgilerini incelemektir.
Enver Hasanoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Nefroloji Uzmanıdır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (1984-1988), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1988-1992) Dekanlığı ve iki dönem Gazi Üniversitesi (1992-2000) Rektörü olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye'deki Üniversitelerin gelişiminde katkıda bulunmuş, yakından tanıklık etmiş, üniversitelerde önemli görevler üstlenmiştir.
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu 1946 yılında Kerkük'te doğmuştur. Tıp eğitimi için Kerkük'ten İstanbul'a gelmiş ve 1969'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1969 yılında Hacettepe Tıp Fak. Çocuk Kliniği’nde Pediatri Asistanı olarak göreve başlamıştır.
Pediatri Uzmanı (1973) olduktan sonra, Glasgow Üniversitesi’nde 2 yıl (1976-1978) Pediatrik Nefroloji alanında çalışmış, uzmanlaşmış ve Türkiye’de Pediatrik Nefrolojinin öncülerinden birisi olmuştur.
1978 yılında Doçent, 1983 yılında Profesör olan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, emekli olana dek (1 Haziran 2013) 44 yıl sürekli olarak çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enver Hasanoğlu, Biyografi, Pediatri Uzmanı, Pediatrik Nefroloji, Gazi Üniversitesi Rektörü.


M Şerefettin Canda. The Contribution of Prof. Dr. Enver Hasanoğlu to Turkish Medicine and Higher Education "Enver Hasanoğlu: “Science, Management, Higher Education: A Success Story Starting from Kirkuk". Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(2): 77-86

Corresponding Author: M Şerefettin Canda, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.