» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Two cases with rhabdomyomas and arrhythmias in fetal and postnatal period [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 235-238 | DOI: 10.5222/buchd.2018.48278  

Two cases with rhabdomyomas and arrhythmias in fetal and postnatal period

Pınar Dervişoğlu, Mustafa Kösecik
Sakarya University Medical Faculty Department Of Pediatric Cardiology

Rhabdomyoma is the most common cause of primary cardiac tumors in childhood. it is usually bening. It affects the cardiac communication system and may cause arrhythmia. In fetal and postnatal life, haemodynamic effects are rarely seen due to large masses. We present 23 gestational weekly fetus and 2 month age infants who have rabdomyom and supraventricular tachycardia.

Keywords: Arrhythmia, fetus, infant, rhabdomyoma.


Fetal ve postnatal dönemde rabdomyom ve aritmi birlikteliği olan iki olgu

Pınar Dervişoğlu, Mustafa Kösecik
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Rabdomiyom çocukluk çağında görülen en sık primer kardiyak tümördür. Genellikle iyi huyludur. Kardiyak ileti sistemini etkiler ve aritmilere neden olabilir. Fetal ve postnatal yaşamda seyrek olarak büyük kitlelere bağlı hemodinamik etkileri görülebilmektedir. Burada 23 gestasyonel haftalık fetusta ve 2 aylık bebekte supraventriküler taşikardi ile birlikte olan rabdomiyom olgularını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, fetus, infant, rabdomiyom.


Pınar Dervişoğlu, Mustafa Kösecik. Two cases with rhabdomyomas and arrhythmias in fetal and postnatal period. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 235-238

Corresponding Author: Pınar Dervişoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.