» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Hemorrhagic varicella treated with continuous infusion of acyclovir: A case report [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 243-246 | DOI: 10.5222/buchd.2018.08941  

Hemorrhagic varicella treated with continuous infusion of acyclovir: A case report

Ahu Kara1, Bengü Demirağ2, Sultan Aydın2, Rana İşgüder3, Gökhan Ceylan3, Yeşim Oymak2, Tuğba Hilkay2, Nuri Bayram1, Hasan Ağın3, İlker Devrim1
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Pediatric Hematology and Oncology, Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Pediatric Intensive Care, Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Izmir, Turkey

Hemorrhagic varicella is one of the serious and frequently fatal forms of the VZV infections especially in immunocompromised patients. We report a 9 –year- old boy with acute lymphoblastic leukemia suffered from hemorrhagic varicella infection. Follow-up in patient progressed acute respiratory distress syndrome. Continuous acyclovir infusion therapy was applied instead of intermittent acyclovir administration. Continuous infusion of acyclovir could be a life-saving treatment strategy in disseminated or hemorrhagic varicella infections in immunocompromised children.

Keywords: acyclovir, hemorrhagic varicella, leukemia


Sürekli asiklovir infüzyon ile tedavi edilen bir hemorajik suçiçeği olgusu

Ahu Kara1, Bengü Demirağ2, Sultan Aydın2, Rana İşgüder3, Gökhan Ceylan3, Yeşim Oymak2, Tuğba Hilkay2, Nuri Bayram1, Hasan Ağın3, İlker Devrim1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ünitesi, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğunbakım Ünitesi, İzmir

Hemorajik suçiçeği, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda varisella-zoster-virus enfeksiyonlarının ciddi ve sıklıkla fatal seyreden formlarından biridir. Hemorajik suçiçeği enfeksiyonu geçiren akut lenfoblastik lösemili 9 yaşında bir erkek hasta sunduk. Hastanın takibinde akut solunum sıkıntısı sendromu gelişti. Aralıklı asiklovir tedavisi yerine sürekli asiklovir infüzyonu tedavisi uygulanmıştır. Sürekli asiklovirin infüzyonu bağışıklığı baskılanmış çocuklarda dissemine veya hemorajik suçiçeği enfeksiyonlarında hayat kurtarıcı bir tedavi stratejisi olabilir.

Anahtar Kelimeler: asiklovir, hemorajik suçiçeği, lösemi


Ahu Kara, Bengü Demirağ, Sultan Aydın, Rana İşgüder, Gökhan Ceylan, Yeşim Oymak, Tuğba Hilkay, Nuri Bayram, Hasan Ağın, İlker Devrim. Hemorrhagic varicella treated with continuous infusion of acyclovir: A case report. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 243-246

Corresponding Author: Ahu Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.